Behandeling

Ingridkrapels

Praktijk voor psychologische begeleiding en training

Behandeling

In overleg met de cliënt kies ik die vorm van therapie die zinvol is voor de situatie. Voorbeelden van therapievormen waarvan ik gebruik maak zijn:


  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • EFT (Emotionally Focused couple therapy)
  • Mindfulness (aandachtgerichte cognitieve therapie)


We starten met een intake van twee gesprekken. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden uw klachten en hulpvraag besproken, op basis hiervan start de begeleiding of verwijs ik u naar elders. In het tweede gesprek stellen we gezamenlijk doelen op voor het traject. Tijdens de intake zal u gevraagd worden enkele diagnostische vragenlijsten in te vullen. Aan het einde van het begeleidingstraject vult u de lijst nogmaals in, om het effect van de behandeling meetbaar te kunnen maken.


De Routine Outcome Monitoring (ROM) is de methodiek waarbij regelmatig metingen worden gedaan van de toestand van patiënten met het oog op evaluatie en eventuele bijsturing van de behandeling. Dit gebeurt middels het afnemen van één of meerdere vragenlijsten. Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-professional verplicht ROM-data aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Vanzelfsprekend worden uw ROM-gegevens geanonimiseerd, dus zonder naam, adresgegevens en geboortedatum, aangeleverd zodat de gegevens niet naar u te herleiden zijn. Mocht u hier ernstig bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aan mij aangeven.


Op basis van de intake zal de duur van de begeleiding (zorgzwaarte-product) worden ingeschat: kort (ca. 5 uur), middel (ca. 8 uur) of intensief (ca. 12 uur).


In overleg met u kan er tevens gekozen worden voor het inzetten van E-health. Dit is een vorm van behandeling op internet en wordt altijd gecombineerd met de gesprekken (blended care). Er zijn specifieke programma’s voor de verschillende klachten/stoornissen. Ik maak gebruik van de programma’s van Therapieland.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)


Cognitieve gedragstherapie (CGT) is erop gericht om patronen in gedrag en/of gedachten te veranderen. Deze patronen kunnen de oorzaak zijn van klachten of problemen, of deze in stand houden. Met behulp van deze methode krijgt u inzicht in uw eigen gedachten en gedrag. Hiermee kunt u vervolgens leren om anders te denken of te doen, waardoor u zich ook anders zult gaan voelen.


In de CGT is er een intensieve samenwerking tussen therapeut en cliënt waarbij samen naar passend nieuw gedrag en realistische gedachten gezocht wordt. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van oefeningen en opdrachten voor thuis. De aangeleerde technieken kunt u in de toekomst zelf gebruiken. De cognitieve gedragstherapie is een snelle en effectieve behandelmethode.


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)


Met behulp van deze behandelmethode kunnen traumatische gebeurtenissen verwerkt worden. Het is een relatief nieuwe therapie voor mensen met klachten na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis zoals een verkeersongeluk of een geweldsmisdrijf. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het een effectieve manier om dergelijke ervaringen te verwerken. Cliënten reageren goed op deze kortdurende therapievorm. EMDR brengt het verwerkingsproces weer op gang bij klachten als herbeleving van de gebeurtenis, vermijding van situaties die lijken op de gebeurtenis en extreme schrikachtigheid.


Ik gebruik deze techniek bij posttraumatisch stress syndroomklachten waarbij er een eenmalig ingrijpende gebeurtenis was. EMDR kan ook (als deel van de behandeling) worden ingezet bij moeilijk te verwerken gebeurtenissen, zoals angst voor de tandarts door nare ervaringen, of een negatief zelfbeeld als gevolg van pestervaringen.


Relatietherapie middels EFT (Emotionally Focused couple Therapy)


Bij de relatietherapie maak ik gebruik van de EFT methode. Met deze aanpak onderzoek ik samen met u als koppel welke patronen er in de relatie zitten. Elk koppel vormt uiteindelijk patronen, maar soms is er sprake van een negatief patroon waardoor partners samen vastlopen. Het gaat meestal niet om het niet kunnen communiceren met uw partner maar om een vastgelopen patroon van op elkaar reageren. Als dit patroon duidelijk en herkenbaar is kunt u samen dit negatieve patroon gaan doorbreken waarna er ruimte komt om opnieuw een emotionele verbinding met elkaar aan te gaan. Bij EFT gaat het om het herstellen van het vertrouwen, veiligheid en intimiteit. Ieder mens heeft behoefte aan een veilige verbinding, zeker met uw partner.


Mindfulness (aandachtgerichte cognitieve therapie)


Deze psychologische methode combineert cognitieve therapie met meditatietechnieken. De aandachtgerichte cognitieve therapie is specifiek ontwikkeld als terugvalpreventie bij terugkerende depressieve klachten. Daarnaast is de methode gebleken effectief bij overbelastingklachten, angsten en vermoeidheidklachten. De mindfulness training is bedoeld voor iedereen, met of zonder klachten, die de kwaliteit van zijn of haar leven wil verbeteren.


De mindfulness training (MBCT, Mindfull Based Cognitieve Therapie) is gebaseerd op het werk van Jon Kabat-Zinn en combineert westerse cognitieve therapie met boeddhistische meditatietechnieken. Het is een goede en praktische training die u leert te leven in het hier en nu, zonder te oordelen. U wordt zich bewust van uw gedachten en gevoelens waarbij u leert dat het wegduwen van moeilijke zaken niet helpt. Thema's van de training zijn o.a. acceptatie, loslaten en 'gedachten zijn geen feiten'. U leert weer contact te maken met uw eigen lichaam en krijgt handvatten om de geleerde inzichten en vaardigheden in te bouwen in uw dagelijkse leven. Mindfulness wordt zowel aangeboden als groepstraining als individueel. Tijdens de individuele begeleiding worden die technieken uit de training aangeleerd die specifiek bij uw situatie en klachtenpatroon passen. Daarnaast worden thema's besproken die voor u belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld: loslaten, geduld en acceptatie. Het is ook mogelijk om de gehele mindfulness training individueel of met twee personen te volgen.


De groepstraining bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Naast deze groepsbijeenkomsten zijn er dagelijks huiswerkoefeningen van ongeveer 45 minuten. Met behulp van deze huiswerkoefeningen ontwikkelt u de aangeleerde vaardigheden. Bij de training ontvangt u een werkboek en CD/geluidsbestanden.

De eerstvolgende training start bij voldoende aanmeldingen. Daarnaast geef ik regelmatig een opfriscursus voor oud-cursisten die bij mij, of bij iemand anders, de mindfulness training hebben gevolgd. Adres: Meditatieruimte van de Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955 (ter hoogte van de Appelstraat) in Den Haag.